Obowiązek przedstawienia działkowcom informacji finansowej dotyczącej prowadzenia Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Przypominamy, iż zarządy ROD mają ustawowy obowiązek poinformowania działkowców o wpływach i wydatkach za rok poprzedni. Taka informacja powinna być udostępniona działkowcom nie później niż do 1 lipca każdego roku.

Uchwała  Prezydium KR PZD w sprawie informacji finansowej dotyczącej prowadzenia ROD przedstawianej corocznie działkowcom

Dział Organizacyjny
PZD-Okręgu Opolskiego