„Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia” – 20.04.2016 r.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała publikację pn.:„Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia. Kodeks dobrych praktyk”. (Elektroniczna wersja publikacji). Kodeks skierowany jest m.in. do osób uprawiających własne ogrody. Zawiera on ogólne zasady postępowania z gatunkami obcymi oraz dodatkowo karty informacyjne, w których można znaleźć opis roślin i praktyczne wskazówki jak je uprawiać, aby zmniejszyć ryzyko ich przedostawania się do przyrody.

764bfc9f2fe5696123cc715088e5bada062bd34a!239729

Zachęcamy również do wypełnienia Deklaracji o stosowaniu Kodeksu. (pobierz deklarację). Deklaracja oznacza, że angażujemy się w rozpowszechnianie Kodeksu dobrych praktyk wśród członków organizacji oraz cenimy dbałość o środowisko. Osoby, które przekażą podpisaną deklaracją na adres Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa będą otrzymywać m.in. bezpłatne materiały promocyjne.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 111111111111