Okręg Opolski PZD zakończył cykl narad szkoleniowych. 24.01.2017 r.

    W styczniu br. Okręg Opolski Polskiego Związku Działkowców w Opolu kontynuował cykl narad szkoleniowych prezesów rodzinnych ogrodów działkowych, rozpoczęty w grudniu 2016 r.  W okresie od 12 do 20 stycznia 2017 r. narady szkoleniowe zorganizowano dla prezesów ROD z rejonów: kędzierzyńsko – kozielskiego, głubczyckiego, brzeskiego, opolskiego, prudnickiego i nyskiego. Równolegle w tym samym czasie Okręg Opolski zorganizował i przeprowadził cykl specjalistycznych szkoleń dla skarbników i księgowych ROD oraz przewodniczących ogrodowych komisji rewizyjnych, które także odbyły się w poszczególnych rejonach naszego Okręgu.

    W trakcie wszystkich wyżej wymienionych spotkań ich uczestnicy zostali zapoznani  z aktualną sytuacja w Związku, szczególnie w kontekście ostatnich ataków medialnych i prasowych na Polski Związek Działkowców. Poza tym w trakcie narad szkoleniowych Bartłomiej Kozera – Prezes Okręgu Opolskiego PZD, Roman Żurkowski – Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD oraz poszczególni pracownicy biura Okręgu omawiali takie zagadnienia jak: zasady przygotowania i prowadzenia inwestycji oraz remontu w ROD, księgowość w ROD, możliwości pozyskania środków zewnętrznych dla ROD, najczęstsze błędy występujące w trakcie organizacji i przebiegu walnych zebrań oraz konferencji delegatów ROD, tytuły prawne do działki w ROD, a także zasady organizacji szkoleń na terenie działania Okręgu. Dodatkowo w trakcie szkoleń skarbników, księgowych oraz przewodniczących komisji rewizyjnych ROD Anna Wiśniowska – Głowna Księgowa Okręgu Opolskiego PZD oraz Roman Żurkowski „krok po kroku” omawiali zadana i obowiązki stojące przed wyżej wymienionym osobami funkcyjnymi w ogrodach, szczególnie w kontekście zbliżającej się kampanii sprawozdawczej ROD.

  O ogromnej potrzebie organizowania tego typu spotkań najlepiej świadczy bardzo wysoka frekwencja ich uczestników. Poza tym każde spotkanie kończyło się długą i merytoryczną dyskusja, w której analizowano najczęściej występujące problemy w opolskich ogrodach działkowych. Obecnie na Opolszczyźnie ogrody borykają się przede wszystkim z problemem niezagospodarowanych działek, który to szczególnie widoczny jest w mniejszych miejscowościach oraz coraz bardziej odczuwalnym problemem braku chętnych osób do pracy społecznej w organach statutowych ROD oraz na rzecz  ROD.

   Wszyscy uczestnicy wyżej wymienionych spotkań organizowanych przez Okręg wyposażeni zostali w materiały fachowe. Zakończony w Okręgu Opolskim PZD cykl narad i szkoleń rejonowych był jednym z elementów przygotowań do zbliżającej się tegorocznej kampanii sprawozdawczej  w rodzinnych ogrodach działkowych.

Tomasz Ośródka – Okręg Opolski PZD.

« 1 z 2 »