Opolscy działkowcy w Czechach

Grupa przedstawicieli opolskich działkowców, z prezesem Okręgu Opolskiego Bartłomiejem Kozerą na czele oraz opolskich środowisk senioralnych , z inicjatywy Marszałka Województwa Andrzeja Buły, uczestniczyła w minioną niedzielę, 4 sierpnia, w 72 Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „Gorolskie Święto” w Jablunkovie.

My reprezentowaliśmy na tym Festiwalu działkowców polskich. Jabłonków to pogranicze polsko – czesko – słowackie, amalgamat różnych kultur. Była to więc okazja do spotkania z kulturą nie tylko czeską i słowacką, ale także węgierską i ukraińską. My, działkowcy byliśmy zainteresowani spotkaniami z odmiennymi stosunkami do ziemi, naszych kolegów ze Słowacji i Czech, a także różnymi sposobami korzystania z działki.

Po przyjeździe do Jabłonkowa zwiedziliśmy miasto i miejsca z wiązane z polską historią i działalnością Polaków na Zaolziu. Przeszliśmy z korowodem „72 Gorolskie Święto” z rynku do Lasku Miejskiego. Zwiedzili dolinę potoku Łomnianka, rezerwat Mionszy. W sumie poznaliśmy wiele nowych miejsc, wielu nowych ludzi.

Była to bardzo pouczająca wyprawa do nieodległego przecież Jabłonkowa, połączona z możliwością zapoznania się z folklorem beskidzkim, a także gorolskimi zwyczajami i potrawami. Pokazywano miejscowe rzemiosło, śpiewano gorolskie pieśni w kilku językach, choć nam się wydawało, że dominował polski.

Przy pięknej muzyce w różnojęzycznym gwarze, zyskaliśmy porozumienie co wartości działki, ważności ekologii i trudnych chwil jakie stoją przed nami w związku z przegrzaniem Ziemi. Nawiązaliśmy także kontakty z przedstawicielami środowisk senioralnych z Opola i Kraju Morawsko – Śląskiego, które przybrać mogą ciekawe dla nas efekty. 

Ewa Majewska
Instruktor ds ogrodniczych OZ PZD w Opolu