Podziękowania dla Burmistrza Olesna

Szanowny Pan
Sylwester Lewicki
Burmistrz Olesna

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Opolu składa na Pana ręce podziękowanie za otwartość na potrzeby lokalnego ogrodu działkowego poprzez włączenie terenów Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relax” w Oleśnie do miejskiej inwestycji budowy kanalizacji i przyłącza kanalizacyjnego w wymienionym ogrodzie działkowym.

W imieniu Okręgowego Zarządu
Polskiego Związku Działkowców w Opolu

Bartłomiej Kozera
Prezes Okręgu Opolskiego
 PZD  w Opolu

Opole, 18 lipiec 2016 r.