Posiedzenie Prezydium OZ PZD w Opolu – 15.01.2016 r.

W dniu 15 stycznia 2016 r. w siedzibie Okręgu Opolskiego PZD w Opolu odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Prezydium OZ PZD w Opolu. W obradach Prezydium oprócz jego członków uczestniczyli, także zaproszeni przewodniczący rejonowych kolegiów prezesów ROD z terenu działania Okręgu Opolskiego.

Głównym tematem posiedzenie były przygotowania do zbliżającej się kampanii zebrań sprawozdawczych i konferencji delegatów w ROD. W trakcie posiedzenia przydzielono przewodniczącym kolegiów ROD zadania wiązanie z walnymi zebraniami i konferencjami
w ogrodach, zaplanowano cykl narad szkoleniowych dla prezesów ROD oraz powołano zespół do obsługi walnych zebrań i konferencji delegatów. W skład zespołu wchodzą członkowie Okręgowego Zarządu PZD w Opolu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD, pracownicy biura Okręgu oraz aktyw Okręgu posiadający doświadczenie w obsłudze kampanii zebrań sprawozdawczych oraz ustawowych w ROD.

W trakcie posiedzenia członkowie Prezydium  OZ oraz zaproszeni goście wymieniali poglądy i doświadczenia dotyczące organizacji walnych zebrań w ogrodach oraz ich obsługi. W najbliższym czasie Okręg Opolski planuje zorganizować, oprócz narad szkoleniowych
w rejonach, szkolenie dla przewodniczących komisji rewizyjnych ROD oraz szkolenie zespołu do obsługi zebrań z ramienia Okręgu.

Tomasz Ośródka – instruktor ds. organizacyjnych OZ PZD w Opolu.