Program budowy siedzib dla zarządów ROD

      Miło nam poinformować, że  jedna z trzech firm projektowych wybranych do opracowania projektów architektoniczno – budowlanych, które będą mogły być wykorzystane przez zarządy ROD zainteresowane budową siedzib, przekazała Krajowej Radzie Polskiego Związku Działkowców pełną dokumentacje projektową czterech budynków służących na potrzeby zarządów ROD – dwóch o pow. 25 m2 i dwóch o pow. 35 m2, w tym również folder prezentujący te obiekty. Kolejne firmy przekażą dokumentację projektową oraz foldery w najbliższym czasie.

     Foldery ułatwiające zarządom ROD wybór najlepszej dla danego ROD oferty (w tym finansowej) będą zawierały  parametry obiektu takie jak: powierzchnia użytkowa, powierzchnia zabudowy, rzut obiektu budowlanego czy też wizualizację obiektu. W folderze zostanie wskazana również cena projektu brutto oraz dane firmy projektowej. Foldery będą udostępniane zarządom ROD za pośrednictwem mediów Związkowych – w tym opublikowane zostaną na stronie internetowej PZD. Aktualnie jednostka krajowa PZD przygotowuje wytyczne dla zarządów ROD opisujące procedurę zamawiania przez zarządy ROD od firm projektowych projektów architektoniczno – budowlanych wybranych obiektów.

      Krajowy Zarząd PZD planuje, że projekty budynków od firm projektowych będzie zamawiać Jednostka Krajowa PZD. Zapotrzebowanie na poszczególne projekty będą natomiast składane przez zarządu ROD do jednostki krajowej PZD za pośrednictwem okręgowych zarządów PZD. Po przyjęciu przez Krajowy Zarząd PZD wytyczne zostaną udostępnione zarządom ROD.

Tomasz Ośródka – Okręg Opolski PZD.