PROGRAM KOMPUTEROWY DGCS PZD SYSTEM

Polski Związek Działkowców – Okręg Opolski w Opolu zachęca Rodzinne Ogrody Działkowe do zakupu programu komputerowego DGCS PZD System, który jest kompleksowym programem komputerowym stworzonym i dedykowanym dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych, składającym się z modułów: finansowo – księgowego, kadrowo – płacowego, środków trwałych i magazynowego oraz modułu ogrody działkowe.

Zarządy ROD, które wdrożą program DGCS PZD System będą mogły  prowadzić i zarządzać Rodzinnym Ogrodem Działkowym w sposób profesjonalny, łatwy, bezpieczny i tani, zgodny z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi, jak i powszechnie obowiązującymi.

Program DGCS PZD System każdego roku będzie aktualizowany do obowiązujących przepisów, w tym  Polskiego Związku Działkowców, ZUS i podatkowych. Program ten został również dostosowany do  wymogów w zakresie RODO, a w module ogrody działkowe w zakładce „Raporty – Wzory dokumentów” zostały zamieszczone przyjęte przez Krajowy Zarząd m.in. druki dokumentów obowiązujących w tym zakresie, takie jak: upoważnienia, rejestry czynności itp.

W ramach programu DGCS PZD System Zarząd ROD po wprowadzeniu danych ogrodu i działkowców będzie mógł  między innymi bez większego nakładu pracy przygotować Walne Zebranie, w tym sporządzić zaproszenia, listy obecności, składy komisji, czy sprawozdania, będzie mógł naliczyć uchwalone m. in. przez Walne Zebranie opłaty, wystawić noty obciążeniowe dla działkowców, noty odsetkowe, czy wezwania do zapłaty. W module ogrody działkowe „Kasa” kasjerzy w ramach programu mogą wystawiać dowody KP oraz KW, jak i tworzyć raporty kasowe.

Zarządy ROD zainteresowane nabyciem programu DGCS PZD System winny zgłosić się do PZD – Okręgu Opolskiego w Opolu. Koszt nabycia programu (całego pakietu) wynosi 270,60 zł, a dla ROD należących do Ośrodka Finansowo – Księgowego – 189,42 zł.

Link do bezpłatnego pobrania  30 – dniowej wersji próbnej programu. 

Anna Wiśniowska GK PZD
– Okręgu Opolskiego w Opolu