Program zagospodarowania i modernizacji ogrodów

Zachęcamy Państwa do zapoznania się  Programem zagospodarowania i modernizacji ogrodów. Podstawą do opracowania merytorycznego Programu jest zgromadzony przez PZD – Okręg Opolski w Opolu materiał diagnozujący ogólny stan zagospodarowania ROD i działek uzyskany podczas badania pn. Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek – Okręgu Opolskiego PZD w Opolu. Program jest katalogiem działań uwzględniającym konkretne elementy występujące w ogrodach działkowych oraz stosowane działania w kierunku ich modernizacji.