Projekt BIOGLEBA – szkolenie na temat ochrony żyzności gleb w Łosiowie

W dniu 12.12 2018 r. instruktor ds ogrodnictwa OZ PZD w Opolu wraz z instruktorem okręgowym Społecznej Służby Instruktorskiej PZD, uczestniczyli w szkoleniu w ramach projektu “Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń“, organizowanym przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.  Szkolenie  którego tematem przewodnim było ochrona żyzności gleb użytkowanych rolniczo, realizowane było w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.
Instruktorzy, którzy na co dzień zajmują się doradztwem z zakresu ogrodnictwa i zagospodarowania ROD i działek, zostali zapoznani z  problematyką utrzymania żyzności gleby oraz metodami przeciwdziałania skutkom jej degradacji. W czasie sześciu wykładów, prowadzonych przez specjalistów z Instytutu Ogrodnictwa, Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przedstawiono rolę mikroorganizmów w tworzeniu próchnicy, preparaty i szczepionki mikrobiologiczne oraz ich zastosowanie w uprawie roślin. Została szczegółowo omówiona problematyka zagospodarowanie odpadów organicznych i  racjonalność stosowania metod nawożenia mineralnego oraz zabiegów agrotechnicznych w aspekcie ochrony zasobów glebowych. Ciekawa tematyka szkolenia wzbudziła szerokie zainteresowanie szkolnych i wywołała ożywioną dyskusję. Wykorzystanie w praktyce wiedzy pozwoli na dalsze podnoszenie żyzności gleby i utrzymanie jej w w wysokiej sprawności.

Tomasz Kondratowicz
Instruktor okręgowy SSI PZD w Opolu