PZD dołączy do ogólnopolskiego projektu „Więcej niż energia” – 18.12.2015

ekologiaZ inicjatywy czterech organizacji: Greenpeace Polska, Polska Zielona Sieć, WWF Polska i ClientEarth powstał ruch poparcia dla energetyki odnawialnej pod hasłem „Więcej niż energia”. Wśród wielu organizacji pozarządowych i branżowych, samorządów oraz organizacji samorządowych i instytucji, które działają na rzecz rozwoju OZE (Odnawialnych Źródeł Energii), zaproszony został do współpracy także Polski Związek Działkowców.

Odnosząc się do tej propozycji Prezydium Krajowej Rady PZD zdecydowało, że Związek przyłączy się do tego zaszczytnego grona organizacji wspierających energetykę odnawialną. W opinii członków Prezydium, to wyjątkowo wartościowy i cenny projekt, mający na celu aktywizację społeczeństwa na rzecz wspólnego dobra, jakim jest środowisko naturalne, poprzez wykorzystanie energii odnawialnej. Nie chodzi bowiem tylko o szeroki dostęp i ułatwienie obywatelom produkcji energii odnawialnej na własne potrzeby, ale o budowanie nowej koncepcji zmiany społeczno-gospodarczej. Badanie CBOS z listopada 2014 r. pokazuje, że ponad 88 procent Polek i Polaków chciałoby zwiększenia inwestycji w energetykę odnawialną. Projekt „Więcej niż energia” ma wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom, a jego celem jest nie tylko popularyzacja wiedzy, ale dążenie do wprowadzenia przyjaznych ludziom i przejrzystych przepisów prawnych oraz wsparcia finansowego poprzez różne programu inwestycyjne i pomocowe, które pozwolą na samodzielną i opłacalną produkcję energii zarówno obywatelom, jak i wszelkiego typu instytucjom, w tym także działkowcom.

Jak przewidują inicjatorzy kampanii, rozwój energetyki odnawialnej w Polsce, pozwoli na stworzenie setek tysięcy nowych i trwałych miejsc pracy, rozwoju inicjatyw spółdzielczych, obniżenia kosztów energii oraz zwiększenia niezależności energetycznej na poziomie krajowym, regionalnym i gospodarstw domowych.

W kampanię „Więcej niż energia. Energetyka obywatelska” włączyło się m.in. 117: samorządów miejskich (np. Miasto Warszawa, Starachowice, Słupsk, Uniejów), samorządów gminnych (Gmin: Gubin, Karlino, Kisielice, Kobylnica, Mielno, Wielowieś, Postomino, Płużnica), instytucji naukowych (Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), organizacji samorządowych (Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP), stowarzyszeń, ruchów miejskich .

Projekt skupiony jest wokół strony internetowej kampanii www.WiecejNizEnergia.pl, gdzie znajduje się tam apel do polityków, „Deklaracja na rzecz energetyki obywatelskiej”, pytania i odpowiedzi oraz informacje czym jest energetyka obywatelska. W miarę prac nad kampanią pojawią się dodatkowe działy lub funkcje, takie jak aktualności/kalendarz oraz dobre praktyki, w których to działach publikowane będą również informacje dot. energetyki obywatelskiej pochodzące od organizacji i samorządów popierających kampanię.

PZD ma nadzieję, że dzięki wspólnej wymianie doświadczeń oraz działaniom wszystkich współpracujących jednostek powstanie szeroki ruch społeczny, dzięki któremu w polskim prawie będzie się pojawiać coraz więcej udogodnień wspierających rozwój energetyki obywatelskiej, a także wzrośnie świadomość OZE, ochrony środowiska, itp.

Źródło: Polski Związek Działkowców – Bieżące wydarzenia