Realizacja „Otwartego Programu Rozwoju Społecznego” w ROD im. T. Kościuszki w Kluczborku. 06.02.2017 r.

   

     Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. T. Kościuszki w Kluczborku nawiązując do idei „Otwartego Programu Rozwoju Społecznego”, od wielu lat współpracuje ze Związkiem Emerytów i Rencistów w Kluczborku (m.in. udostępniając Związkowi Emerytów i Rencistów działkę rodzinną znajdującej się na terenie ogrodu).

W ramach wzajemnej współpracy w styczniu br. zorganizowano następujące imprezy:

1. 18.01.2017 r. zorganizowano spacer z kijkami alejkami parku i ścieżkami przez las. Meta trasy, którą pokonali uczestnicy imprezy znajdowała się na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, gdzie zorganizowano skromny poczęstunek dla uczestników spaceru. (W okresie od styczni do kwietnia podobne imprezy będą odbywały się cyklicznie w każdą środę)

2. 21.01.2017 r. zorganizowano wspólną zabawę karnawałową połączoną z „opłatkiem” w trakcie, której oprócz działkowców, emerytów i rencistów uczestniczyli przedstawiciele władz miasta oraz proboszczowie pobliskich parafii. Zaproszonych gości przywitała Przewodnicząca Związku Emerytów i Rencistów. Następnie uczestnicy spotkania przy dźwiękach kolęd podzielili się opłatkiem. W dalszej cześć osoby niepełnosprawne z kluczborskiego ośrodka osób niepełnosprawnych zaprezentowały przygotowany przez siebie program artystyczny. Po zakończeniu oficjalnej części imprezy rozpoczęła się zabawa, która trwała do późnych godzin nocnych. Każdy uczestnik zabawy karnawałowej otrzymał maskotkę wykonaną przez osoby niepełnosprawne z kluczborskiego ośrodka osób niepełnosprawnych.

3. 26.01.2017 r. zorganizowano wspólne kolędowanie z Klubem Emerytów „Echo” połączone z autorskim wieczorkiem poetyckim przygotowanym przez członków i sympatyków tegoż klubu oraz Polskiego Związku Działkowców.

     Z ramienia zarządu ROD koordynatorem i głównym współorganizatorem wyżej wymienionych imprez jest Pani Ewa Konicka – Wiceprezes ROD im. T. Kościuszki w Kluczborku.

Zarząd ROD im. T. Kościuszki w Kluczborku