Regulamin Komisji Rewizyjnych PZD – 13.11.2015

 information-iconW dniu 12 listopada br. odbyło się posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców, działającej na podstawie § 140 pkt. 2 Statutu PZD. Tematem przewodnim był projekt Regulaminu KKR, który w wyniku dyskusji został przyjęty przez członków Komisji. Członkowie Komisji omówili wyniki kontroli w wybranych ROD oraz sprawy bieżące. Ponadto, zapoznali się z efektem prac dotyczących zakupu programu finansowo-księgowego dla ROD.

Radca prawny, Bartłomiej Piech, zapoznał uczestników Komisji i omówił najważniejsze przepisy uchwalonego Regulaminu ROD.

W wyniku obrad i głosowania, Krajowa Komisja Rewizyjna zatwierdziła Uchwałę nr 7/III/2015 w ws. wprowadzenia do stosowania i przestrzegania Regulaminu KKR PZD oraz uchwałę nr 8/III/2015 ws. wprowadzenia obowiązujących wzorów protokołów i sprawozdań.

Zobacz regulamin Komisji Rewizyjnych PZD