Rejonowa narada szkoleniowa prezesów ROD – rejon kędzierzyńsko – kozielski i głubczycki

W dniu 20 lutego 2019 r. (środa) o godz. 10.00 w siedzibie ROD “Jedność” w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Gliwickiej, odbędzie się narada prezesów ROD z rejonów: kędzierzyńsko-kozielskiego i głubczyckiego. Tematem przewodnim posiedzenia będzie tegoroczna kampania sprawozdawczo – wyborcza.

W związku z powyższym prosimy prezesów ROD uczestniczących w spotkaniu o przygotowanie na naradę pisemnej informacji dotyczącej planowanego terminu walnego zebrania lub konferencji delegatów. Na miejscu będą do pobrania druki zawiadomień na walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze.

Liczymy na niezawodny udział prezesa lub wiceprezesa ROD.