Rejonowa narada szkoleniowa prezesów ROD – rejon kluczborski, oleski i namysłowski

W dniu 18 lutego 2019 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w Domu Działkowca ROD im. T. Kościuszki w Kluczborku przy ul. Dworcowej 1, odbędzie się narada prezesów ROD z rejonów: kluczborskiego, oleskiego i namysłowskiego. Tematem przewodnim posiedzenia będzie tegoroczna kampania sprawozdawczo – wyborcza.

W związku z powyższym prosimy prezesów ROD uczestniczących w spotkaniu o przygotowanie na naradę pisemnej informacji dotyczącej planowanego terminu walnego zebrania lub konferencji delegatów w ROD. Na miejscu będą do pobrania druki zawiadomień na walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze.

Liczymy na niezawodny udział prezesa lub wiceprezesa ROD.