Rejonowa narada szkoleniowa prezesów ROD – rejon miasto Opole

W dniu 21 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00 w siedzibie Okręgu Opolskiego PZD w Opolu przy ul. L. Solskiego 15, odbędzie się narada prezesów ROD z rejonu miasta Opole. Tematem przewodnim posiedzenia będzie tegoroczna kampania sprawozdawczo – wyborcza.

W związku z powyższym prosimy prezesów ROD uczestniczących w spotkaniu o przygotowanie na naradę pisemnej informacji dotyczącej planowanego terminu walnego zebrania lub konferencji delegatów Na miejscu będą do pobrania druki zawiadomień na walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze.

Liczymy na niezawodny udział prezesa lub wiceprezesa ROD.