Rejonowa narada szkoleniowa prezesów ROD – rejon nyski i prudnicki

W dniu 25 lutego 2019 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w siedzibie ROD im. B. Andrzejewskiego w Nysie przy ul. Jagiełły 23 a, odbędzie się narada prezesów ROD z rejonu powiatu nyskiego i prudnickiego. Tematem przewodnim posiedzenia będzie tegoroczna kampania sprawozdawczo – wyborcza.

W związku z powyższym prosimy prezesów ROD uczestniczących w spotkaniu o przygotowanie na naradę pisemnej informacji dotyczącej planowanego terminu walnego zebrania lub konferencji delegatów. Na miejscu będą do pobrania druki zawiadomień na walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze.

Liczymy na niezawodny udział prezesa lub wiceprezesa ROD.