Rejonowa narada szkoleniowa prezesów ROD – rejon strzelecki i krapkowicki

W dniu 19 lutego 2019 r. (wtorek) o godz. 10.00 w siedzibie ROD im. T. Kościuszki w Krapkowicach przy ul. 3-go Maja 38, odbędzie się narada prezesów ROD z rejonu strzeleckiego i i krapkowickiego. Tematem przewodnim posiedzenia będzie tegoroczna kampania sprawozdawczo – wyborcza.

W związku z powyższym prosimy prezesów ROD uczestniczących w spotkaniu o przygotowanie na naradę pisemnej informacji dotyczącej planowanego terminu walnego zebrania lub konferencji delegatów.Na miejscu będą do pobrania druki zawiadomień na walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze.

Liczymy na niezawodny udział prezesa lub wiceprezesa ROD.