Rejonowe Kolegia Prezesów ROD – z udziałem samorządowców

       W okresie lipiec – sierpień br. mimo trwającego okresu wakacyjnego, na terenie działania Okręgu Opolskiego PZD pod patronatem Prezesa Okręgu Opolskiego PZD odbył się cykl 8 rejonowych narad prezesów ROD z udziałem wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast na terenie, których zlokalizowane są rodzinne ogrody działkowe.

sam18

   Głównym tematem kolegiów była kwestia zacieśniania współpracy pomiędzy rodzinnymi ogrodami działkowymi oraz samorządem lokalnym, a także wytyczenie nowych kierunków rozwoju tejże współpracy, które w swoich wystąpieniach nakreślał Bartłomiej Kozera – Prezes Okręgu Opolskiego PZD (referat ściągnij tutaj). Narady spotkały się z dużym zainteresowaniem nie tylko samych działaczy związkowych reprezentujących opolskie ogrody działkowe, ale także dużym zainteresowaniem włodarzy miast, którzy z radością przyjmowali zaproszenie i brali aktywny udział w organizowanych spotkaniach.

sam29

        W przeważające większości przedstawicie samorządu pozytywnie wypowiadali się o roli rodzinnych ogrodów działkowych oraz Polskim Związku Działkowców, jako instytucji wpisujących się w politykę senioralną prowadzoną w miastach i walczących z przypadkami wykluczenia społecznego w nich występujących, a jednocześnie pełniących funkcję znakomitego propagatora: ochrony środowiska, ekologii, edukacji i zdrowego trybu życia. Jak podkreślali zaproszeni samorządowcy działkowcy są sztandarowym przykładem świadomego społeczeństwa obywatelskiego, które samoczynnie i aktywnie angażuje się w życie miast. Dlatego działkowcy powinni być przykładem dla innych grup społecznych.

sam37

     Zdaniem samorządowców biorących udział w spotkaniach prezesów ROD na dzień dzisiejszy nie można zastanawiać się czy rodzinne ogrody działkowe powinny istnieć w miastach, gdyż jest to oczywiste. Wyrażali oni jednocześnie swoje uznanie dla prowadzonej przez Związek aktywnej polityki społecznej w ramach „Otwartego Programu Społecznego Rozwoju ROD” wprowadzonego przez Krajową Radę PZD w Warszawie. Dzięki temu rodzinne ogrody działkowe stają się partnerem władz miejskich w pełnym tego słowa znaczeniu.

sam20

       Wśród licznych problemów jakie omawiano w trakcie kolegiów prezesów ROD na pierwszy plan  wysuwały się problemy związanie z niedofinansowaniem rodzinnych ogrodów działkowych oraz problem śmieci. Powyższe problemy występują we wszystkich rejonach Opolszczyzny. Niemniej jednak, jak zauważyli uczestnicy posiedzeń, takie bezpośrednie spotkania samorządu z przedstawicielami działkowców są najlepszym narzędziem dialogu społecznego umożliwiającym wypracowanie kierunku zmian zmierzających do rozwiania problemów trapiących ogrodu i w związku z tym takie spotkania powinny odbywać się cyklicznie.

sam25

Tomasz Ośrodka – Okręg Opolski PZD

« 1 z 2 »