ROZPOCZĘŁA SIĘ II TURA przyjmowania wniosków do konkursu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”- od 1 do 31 lipca 2022r.

W miesiącu czerwcu 2022r. do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło 120 wniosków z Stowarzyszeń Ogrodowych z całego kraju z czego 10 wniosków złożyły ogrody z naszego Okręgu.

Pula środków przeznaczonych w ramach konkursu nie została wyczerpana w związku z powyższym ruszył II nabór wniosków o grant. Wnioski można składać w terminie od 01 do 31 lipca 2022r.

O pomoc mogą starać się zarejestrowane w KRS stowarzyszenia powołane wyłącznie w celu zakładania i prowadzenia rodzinnych ogrodów działkowych. Dofinasowanie dla jednego ROD-u wynosi od 10 tys. zł do 100 tys. zł i musi dotyczyć inwestycji na częściach wspólnych. W przypadku ROD, w którym liczba działek indywidualnych przekracza 400, maksymalna wartość grantu ustalana jest jako iloczyn liczby działek oraz współczynnika 250 zł. Nie może jednak wynieść więcej niż 150 000 zł.

Minimum 50 proc. otrzymanych środków należy wykorzystać na podstawowy zakres rodzajów inwestycji, tj. na działania o charakterze prośrodowiskowym i proklimatycznym. Mogą to być np.: tworzenie i odnowienie zieleni (drzew, krzewów, klombów, żywopłotów, muraw oraz nasadzenia wieloletniej roślinności z gatunków odstraszających komary i kleszcze czy nasadzenia roślin miododajnych), tworzenie warunków sprzyjających ochronie i rozwojowi różnorodności biologicznej (tworzenie remiz dla ptaków i owadów, zakładanie pasiek, budowa karmników lub budek lęgowych dla ptaków, urządzenie oczka wodnego, tworzenie miejsc schronienia i odpoczynku dla zwierząt).

Maksymalnie 30 proc. grantu można przeznaczyć na inwestycje we wspólną infrastrukturę, np. w sieć sanitarno-kanalizacyjną, wodociągową czy energetyczną. Pomoc można otrzymać także na zakładanie placów zabaw dla dzieci, wyposażanie terenów ogólnych w siłownie plenerowe, budowę parkingów dla rowerów czy budowę wewnętrznych dróg i parkingów z utwardzoną powierzchnią.

Do zadań objętych grantem należą również koszty pośrednie oraz koszty przygotowania dokumentacji technicznej (w obu przypadkach maksymalnie 10 proc. wartości udzielonego grantu).

Wszystkie ogrody zainteresowane przystąpieniem do konkursu grantowego zapraszamy do kontaktu z Okręgowym Zarządem z działem inwestycji pod nr telefonu 77/454 28 52 wew. 20 lub 21

Inspektor ds. inwestycji

Malwina Moczko – Wieszołek