“Specjalistyczne szkolenia” – ZAKOŃCZONE

W okresie od 03 do 16 lutego 2017 roku na terenie województwa opolskiego odbyło się sześć narad rejonowych instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej oraz członków zarządów ROD ds. oświaty z udziałem zainteresowanych działkowców.

Głównym tematem spotkań była integrowana ochrona roślin na działce. Wykład ten poprowadził doświadczony sadownik i szkółkarz Grzegorz Karaś właściciel Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego Ogrodnik. Oprócz fachowej wiedzy na temat cyklu rozwoju szkodników i chorób omówione zostały metody pośrednie oraz bezpośrednie  przydatne w walce z agrofagami, przy wykorzystaniu w jak największym zakresie naturalnych procesów samoregulacji zachodzących w środowisku i celowym wspomaganiu tych procesów. Uczestnikom szkoleń zostały przedstawione preparaty chemiczne dopuszczone do stosowania w ogrodach działkowych wraz z instrukcją do bezpiecznego ich stosowania tak, aby ograniczyć ich użycie do minimum oraz minimalizować zagrożenia dla ludzi i środowiska przyrodniczego (ochrona wód, gleby i powietrza).

W trakcie wykładów  prelegent prowadził konkursy a uczestnicy szkoleń, którzy jako pierwsi udzielali prawidłowych odpowiedzi w nagrodę otrzymywali drzewka owocowe, nasiona warzyw, doniczki do rozsad, mydła oraz pudełeczka maści ogrodniczych i wapna do bielenia drzew ufundowane przez Centrum Ogrodnicze „U Ogrodnika” przy ul. Wodociągowej w Opolu.

Każda z narad zakończona była pokazem praktycznym cięcia drzewa owocowego poprzedzona wykładem teoretycznym n/t metod cięcia i formowania drzew po posadzeniu, doboru odmian, podkładek drzew i krzewów owocowych oraz ich cechy charakterystyczne, nowe odmiany dostępne na rynku. Podczas pokazu instruktorzy mieli okazję spróbować własnych sił i wykorzystać posiadaną wiedzę podczas cięcia.

Na szkoleniach w Opolu i Kędzierzynie – Koźlu byli z nami także przedstawiciele firmy ProBiotics Polska, którzy zapoznali uczestników szkolenia z efektami stosowania efektywnych mikroorganizmów (EM). W późniejszym etapie szkoleń temat roli EM oraz ich zastosowanie w na działce został przejęty przez zaprzyjaźnionego z działkowcami i PZD głównego prelegenta Grzegorza Karasia.

Okręgowy Zarząd PZD w Opolu dziękuje wszystkim uczestnikom za owocne spotkania, dziękuje również zarządom ROD „Odra” w Opolu, ROD „Komunalnik” w Kędzierzynie – Koźlu, ROD im. H. Sienkiewicza w Wołczynie, ROD im. B. Andrzejewskiego w Nysie, ROD „Oaza” w Strzelcach Opolskich oraz ROD „Brzeg” w Brzegu za udostępnienie sali wykładowej i zorganizowanie narad.

ZDJĘCIA Z OPOLA – KĘDZIERZYNA-KOŹLA – WOŁCZYNA – NYSY – BRZEGU – STRZELEC OP.

« 1 z 2 »