Spis Powszechny Barszczu Sosnowskiego i Barszczu Olbrzymiego

Szanowni Państwo,

w ramach tytułowej akcji i prowadzonych przez nas badań dotyczących rozmieszczenia barszczu Sosnowskiego i barszczu olbrzymiego (Mantegazziego) w Polsce, bardzo proszę o przekazanie posiadanych przez Państwa informacji o stanowiskach tych gatunków – zwłaszcza tych zlokalizowanych na terenie, w którym Państwo działacie lub którym zarządzacie. Wystarczy, że wypełnicie specjalnie przygotowany przez nas formularz online (https://barszcz.us15.list-manage.com/track/click?u=fac2fc64b5260161572e34a99&id=9d7a7601d0&e=7e440fb3fb) , dzięki czemu będziemy mogli ponownie ocenić skalę inwazji kaukaskich barszczy. Bardzo proszę o wypełnienie ankiety nie tylko, jeśli kaukaskie barszcze występują obecnie na danym terenie, ale także w przypadkach, gdy:- występowały tu w przeszłości (w ciągu ostatnich 10 lat),- nie występują i nigdy nie występowały albo- nie posiadacie Państwo wiedzy na ten temat.
W pierwszej edycji Ogólnopolskiego Spisu Powszechnego Barszczu Sosnowskiego i Barszczu Olbrzymiego zorganizowanej przez nas w latach 2012-2013 wzięło udział kilkaset podmiotów, przekazując nam ponad 1700 unikatowych informacji o lokalizacji stanowisk, dzięki czemu mogliśmy omówić skalę inwazji barszczy w Wytycznych dotyczących zwalczania tych gatunków, opracowanych przez nas na zlecenie GDOŚ.
Liczymy, że i teraz na podstawie uzyskanych danych będziemy mogli zaktualizować informacje o sytuacji dotyczącej barszczy w Polsce, co pomoże w dalszym opracowywaniu zaleceń związanych ze zwalczaniem tych gatunków.


Z wyrazami szacunku
Izabela Sachajdakiewicz
Zespół ekspertów Barszcz.edu.pl