Spotkanie członków Okręgowej Komisji “Powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek”

W dniu 10 lutego 2017 r.  w Okręgowym Zarządzie PZD w Opolu odbyło się uroczyste spotkanie członków Okręgowej Komisji “Powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek”. Spotkanie otworzył Prezes OZ PZD w Opolu Bartłomiej Kozera, który przywitał wszystkich i wygłosił okolicznościowy referat n/t przyczyn występowania wolnych działek. Refleksje zawarte w referacie oparte były na wynikach badań przeprowadzonych na terenach ogrodów działkowych w ramach programu Przeglądu.

Nie zabrakło także informacji n/t jak wykorzystane zostały przez Okręg zgromadzone informacje z Przeglądu oraz o utworzonej, w tym temacie, nowej zakładce na stronie internetowej OZ .

Na zakończenie Prezes oraz I Wiceprezes OZ PZD w Opolu, w imieniu Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego, wręczyli uczestnikom spotkania okolicznościowe dyplomy uznania, upominki oraz informację o nagrodach finansowych ufundowanych przez Krajową Radę PZD.

Polski Związek Działkowców – Okręg Opolski w Opolu
wszystkim członkom komisji serdecznie dziękuje za wkład wniesiony w prowadzone badania.

EM