Spotkanie delegacji Okręgu z Prezydent Kędzierzyna – Koźla.

       W dniu 7 marca 2017 r. delegacja Okręgu Opolskiego Polskiego Związku Działkowców w Opolu w składzie Bartłomiej Kozera – Prezes, Teresa Strzelec – Wiceprezes oraz Manfred Wojtala – Członek OZ PZD w Opolu spotkała się z Panią Sabiną Nowosielską – Prezydent Miasta Kędzierzyn – Koźle.

     W trakcie spotkania omówiono zagadnienia związanie organizacją obchodów Okręgowego Dnia Działkowca, zaplanowanego na dzień 9 września 2017 r. Pani Prezydent przyjęła delegację Okręgu Opolskiego PZD bardzo życzliwie i wyraziła swoje poparcie, co do organizacji Okręgowego Dnia Działkowca na terenie Kędzierzyna – Koźla, czego przejawem jest bezpłatne udostępnienie przez miasto sali widowiskowej „Chemik” na potrzeby uroczystości oraz objęcie  honorowego patronatu nad planowaną imprezą.

      Tegoroczne dni działkowca zaczynają się na Opolszczyźnie 2 września w Namysłowie wojewódzkimi dożynkami, w których udział weźmie Związek, a kończą się 9 września dożynkami Okręgowymi. Przeprowadzone będą w ścisłej współpracy z lokalnymi samorządami pod patronatem Marszałka Województwa Andrzeja Buły.

   Przy okazji spotkania przedstawiciele Okręgu Opolskiego PZD zapoznali Panią Prezydent z najważniejszymi problemami z jakimi boryka się Związek na terenie miasta  m.in. problem pustych działek. Całe spotkanie przebiegło w bardzo miłej i merytorycznej atmosferze.

    Tomasz Ośródka – Okręg Opolski PZD w Opolu.