Spotkanie z Marszałkiem Województwa Opolskiego Andrzejem Bułą – 23.05.2016 r.

W dniu 23 maja Br. Prezes Okręgu Opolskiego PZD Bartłomiej Kozera spotkał się z Marszałkiem Andrzejem Bułą, by omówić sposoby uczestniczenia wojewódzkich władz samorządowych w realizacji „Otwartego Programu Społecznego Rozwoju ROD”. Ustalono, że robocze spotkanie poświęcone sposobom włączenia się samorządów w wypełnianie tego programu odbędzie się po 10 lipca 2016 r. Udział w nim wezmą zainteresowani dyrektorzy departamentów wojewódzkich władz oraz przewodniczący kolegiów prezesów rodzinnych ogrodów działkowych województwa opolskiego.

Tomasz Ośródka Instruktor ds. organizacyjnych