Stanowisko Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Opolu z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie: tegorocznej kampanii sprawozdawczej w rodzinnych ogrodach działkowych w PZD.

Członkowie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Opolu, zebrani na posiedzeniu on — line w dniu 17 kwietnia 2020 r., po zasięgnięciu opinii przedstawicieli zarządów rodzinnych ogrodów działkowych z terenu Opolszczyzny pragną wyrazić stanowisko, iż na szczeblu krajowym PZD powinno powstać rozwiązanie, które w dobie rozwijającej się epidemii koronawirusa pozwoli na ustalenie wysokości opłat ogrodowych na 2020 r., a także przyjęcie sprawozdań oraz preliminarzy w innej formie niż poprzez zwołanie walnego zebrania (konferencji delegatów w ROD).

Z informacji przedstawionej w mediach przez Pana Ministra Łukasza Szumowskiego wynika,że epidemia może potrwać nawet dwa lata. Wiele zarządów rodzinnych ogrodów działkowych zgłasza, iż zaliczkowe pobieranie opłat ogrodowych w wysokości takiej jak w 2019 r. jest jedynie działaniem doraźnym i nie zabezpiecza finansowo funkcjonowania ROD, w świetle podwyżek z jakimi mieliśmy do czynienie w ostatnim czasie. Chodzi tutaj o opłaty za vwoź śmieci, media,remonty.

W tej nadzwyczajnej sytuacji z niepokojem patrzymy w przyszłość, ponieważ vdaje się że zwołanie walnych zebrań w ROD oddala się bliżej nieokreśloną przyszłość. Dlatego też naszym zdaniem najrozsądniejszym rozwianiem vdaje się, aby na czas epidemii prerogatywy walnego zebrania scedować na zarządy ROD oraz komisje rewizyjne ROD.

Nasze stanowisko kierujemy do Jednostki Krajowej Polskiego Związku Działkowców w Warszawie,

za zarząd

  Bartłomiej Kozera

                                                                          Prezes Okręgu Opolskiego PZD

Opole, dnia 17 kwietnia 2020 r.