STANOWISKO Okręgowego Zarządu PZD w Opolu w sprawie postulatu Rzecznika Praw Obywatelskich dr. Adama Bodnara zmiany prawa działkowego

STANOWISKO

Okręgowego Zarządu PZD w Opolu w sprawie postulatu Rzecznika Praw Obywatelskich dr. Adama Bodnara zmiany prawa działkowego

My, członkowie Okręgowego Zarządu PZD w Opolu, prezesi rodzinnych ogrodów działkowych województwa opolskiego jesteśmy zdziwieni pismem Pana Rzecznika do Ministra Infrastruktury i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zdziwienie nasze bierze się stąd, że występuje Pan w obronie grup, które jawnie łamią prawo, mieszkając na stałe w domach zbudowanych w rodzinnych ogrodach działkowych.

Tolerujemy tych, którzy z powodów losowych zamieszkują w altanach. Są to ludzie biedni, którym należy pomóc. Piętnujemy tych, którzy pobudowali domy w ogrodach działkowych i czerpią z tego korzyści, bowiem za cenę kilkuset złoty rocznej opłaty mieszkają na działach, a swoje mieszkania często wynajmują. Pierwsi są cisi, jakby zawstydzeni swą sytuacją, drudzy głośno domagają się praw. I Pan występuje w obronie tych drugich, sugerując konieczność zmiany prawa działkowego.

Nikt w ogrodach nie zamierza krzywdzić tych, którzy zostali zmuszeni przez los do zamieszkania w altanach. Co więcej, los tych ludzi leży nam na sercu. Lękamy się, że mieszkając w niedostosowanych do tego altanach wyrządzić sobie mogą krzywdę. Piętnujemy tych, którzy wybudowali ponadnormatywne „altany”, a dokładnie mówiąc domy, świadomie i celowo, po to, by w nich mieszkać. Tym mówimy „nie”.

Skala zjawiska zamieszkiwania na działkach jest marginalna. Dotyczy ułamka procenta działek jakie przez Polski Związek Działkowców są użytkowane. Po drugie, w poprzednich latach nie mieliśmy odpowiedniego narzędzia do likwidacji zamieszkiwania w ponadnormatywnych altanach. To znaczy, że postulat zmiany prawa działkowego, jaki Pan Rzecznik sugeruje w swoich pismach jawi nam się, jako absolutnie nieadekwatny wobec sytuacji.

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych ma dopiero dwa lata. Została z trudem przyjęta przez poprzedni sejm. I, co najważniejsze, dobrze służy działkowcom i ich rodzinom. Nie niszczmy tego, co dopiero przed chwilą zbudowaliśmy.

Członkowie Okręgowego Zarządu

Polskiego Związku Działkowców w Opolu

 Opole, 4 marca 2016 r.