STANOWISKO Okręgowej Rady PZD w sprawie wyborów samorządowych

STANOWISKO
Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 14.09.2018 r.
w sprawie wyborów samorządowych

 

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi Okręgowa Rada Polskiego Związku Działkowców w Opolu zwraca się z apelem do wszystkich działkowców oraz  struktur PZD w województwie opolskim o udział w zbliżających się wyborach. Wyniki wyborów samorządowych będą miały zasadnicze znaczenie dla losów naszych rodzinnych ogrodów działkowych, gdyż niejednokrotnie decyzje jakie zapadają na szczeblu gmin i innych jednostek samorządu terytorialnego mają bardzo duży wpływ na funkcjonowanie ogrodów. Dotyczy to m.in. takich zagadnień jak planowanie przestrzenne, podział środków publicznych, inwestycje czy rozwiązywanie innych lokalnych problemów społecznych. Działkowcy jako świadomi obywatele nie mogą pozostawać w tej kwestii pasywni. Konieczna jest ich aktywna postawa wyborcza.

Okręgowa Rada Polskiego Związku Działkowców w Opolu z uwagi na swój niezależny charakter nie namawia do głosowania na jakieś komitety wyborcze lub poszczególnych kandydatów. Jednakże stojąc przy urnie wyborczej stawiajmy na tych kandydatów, którzy  dali się poznać jako przyjaciele ruchu działkowego. Kandydatów, którzy sprawdzili się w dotychczasowym działaniu stojąc po stronie działkowców i Związku.  Zakres naszego poparcia powinien być szeroki, ale musi być to poparcie świadome, czyli podyktowane rozsądną oceną dotychczasowej współpracy. Kierujmy się faktami, a nie lekko rzucanymi obietnicami. Oceniajmy kandydatów po ich dotychczasowych dokonaniach, ponieważ niestety zbyt często zdarza się, że zapowiedzi przedwyborcze rozmijają się z rzeczywistością powyborczą. Kierując się powyższymi zasadami sprawimy, że nasz ogrodowy ruch społeczny zachowa możliwość należytego dbania o interesy działkowców i ROD.

 SEKRETARZ                                                                                                     PREZES

 Władysław Maj                                                                                         Bartłomiej Kozera

Opole, dn. 14 września 2018 r.