Stanowisko Prezydium OZ PZD w Opolu – 24.06.2016 r.

S T A N O W I S K O
Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Opolu
z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 18 kwietnia 2016 r.
do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Jesteśmy zaniepokojeni postawą Pana Rzecznika, który raz po raz domaga się rzeczy niekorzystnych dla obywateli, którymi są działkowcy. Tym razem jest tak, że rozumiemy potrzebę ujednolicenia prawa, którą się Pan Rzecznik kierował. Nie rozumiemy natomiast dwóch rzeczy. Po pierwsze, dlaczego owo ujednolicenie ma się sprowadzać do wybrania drogi bardziej złożonej i nadto niekorzystnej dla działkowców. Pan Rzecznik może nie wie, że część altan, gdyby Naczelny Sąd Administracyjny przychylił się do jego wniosku, uznane byłoby za samowolę budowlaną. I to z powodów niezależnych od działkowców, używających tych altan.

Apelujemy o zmianę wniosku. O przychylenie się do rozstrzygnięcia, wedle którego wszystkie altany zwolnione są z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę i muszą spełniać tylko jedno kryterium, mianowicie parametrów ilościowych, dotyczących wymiarów ścian i dachu.

Źródłem naszego przekonania jest fakt, że nie żyjemy jeszcze niestety w państwie prawa, w związku z tym nie wszystkie nasze ogrody działkowe mają unormowany status prawny. Choć wiele się w ostatnich latach zmieniło na korzyść – chodzi nam o pozytywne konsekwencje ustawy o rod z dnia 13 grudnia 2013 roku – to daleka jeszcze droga do normalności. Tymczasem wniosek Rzecznika zakłada unormowany stan prawny rodzinnych ogrodów działkowych.

            Nie domagamy się wiele, nie stajemy naprzeciw dążeniom Pana Rzecznika. Chcemy tylko, aby Naczelny Sąd Administracyjny otrzymał sugestię, że ten sam cel osiągnie się podążając nieco inną drogą. Aby to, co nie powinno być nadzorowane przed wybudowaniem (altany działkowe) nie wymagało kontroli po wybudowaniu. Niech nadzór budowlany dogląda te obiekty, które z mocy prawa mu podlegają.

Członkowie Prezydium Okręgu Opolskiego PZD
w Opolu

Opole, 24 czerwca 2016 r.

jean_victor_balin_arrow_orange_rightStanowisko PDF