Szkolenie dla nowych działkowców w dniu 13.01.2024 roku.

W dniu 13.01.2024 roku odbyło się szkolenie dla nowych działkowców, którzy nabyli działkę w Rodzinnych Ogrodach Działkowych PZD w Opolu w roku 2023. Szkolenie przeprowadzono w ośrodku szkoleniowym przy ROD „Działkowiec Opolski” w Opolu.

            Pierwszy punkt szkolenia obejmował zagadnienia prawno-organizacyjne PZD. Zapoznanie się z Regulaminem PZD, Statutem PZD i Ustawą o ROD. Omówiono najważniejsze kwestie dotyczące struktur i organów w PZD, prawa i obowiązki członków PZD, zagospodarowanie i modernizację działki w ROD.

    Drugim punktem szkolenia była prezentacja dotycząca środków ochrony roślin, przedstawiono pozytywy wynikające z uprawy zróżnicowanych gatunków roślin na swojej działce oraz rozpoznawanie podstawowych chorób i szkodników roślin na działkach.

          

            Trzecim punktem szkolenia był wykład na temat „Jak przygotować teren pod uprawy na skrajnych warunkach glebowych” przedstawiony przez dr inż. Katarzynę Łuczak z Uniwersytetu Opolskiego.

Serdecznie dziękuję za przybycie oraz aktywny udział w szkoleniu

Zapraszamy na kolejne szkolenia wszystkich chętnych działkowców

-20.01. 2024r. o godzinie 9:00 w ośrodku szkoleniowym przy ROD „Tęcza”
w Kędzierzynie-Koźlu ul. Kozielska 18. Jednym z tematów będzie „Kompostowanie” z wykładowcą UO dr hab. inż. Tomasz Ciesielczukiem

-27.01.2024r. o godzinie 12:00 w ośrodku szkoleniowym przy ROD „Brzeg”
w Brzegu, ul. Prochowej 1. Jednym z tematów będzie „Jak przygotować teren pod uprawy na skrajnych warunkach glebowych” z wykładowcą UO
dr inż. Katarzyną Łuczak   

Natalia Bomba
instruktor ds. ogrodniczych OZ PZD w Opolu