Szkolenie fachowe Instruktorów SSI PZD Okręgu Opolskiego

W dniach 19-20 października br. w Domu Wczasowym „Zielony” w Turawie odbyło się zorganizowane przez Okręg w Opolu fachowe szkolenie ogrodnicze dedykowane dla instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej PZD i członków zarządów ROD prowadzących sprawy oświaty w ogrodach.  Całość szkolenia poprowadziła Wiceprezes OZ PZD Pani Teresa Strzelec a uczestnicy szkolenia czynnie uczestniczyli w wykładach zadając liczne pytania.

Program szkolenia składał się z cyklu sześciu wykładów zarówno dotyczących spraw rozwoju ogrodów działkowych jak i zagadnień ogrodniczych. Pierwszego dnia omówiono:

 • Program Społecznego Rozwoju ROD oraz modernizacji ogrodów działkowych, wykład poprowadził Prezes OZ Bartłomiej Kozera
 • wdrożenie nowego regulaminu ROD, wykład poprowadził inspektor ds. organizacyjnych OZ Tomasz Ośródka

oraz

 • wykład na temat chorób i szkodników roślin ogrodniczych najpowszechniej występujących na terenach ogrodów działkowych poprowadził dr inż. Włodzimierz Kita z Zakładu Fitopatologii i Mykologii Uniwersytetu Przyrodniczego
  we Wrocławiudr inż. Włodzimierz Kita

Pierwszy dzień szkolenia zakończony został wspólną kolacją, śpiewami i zabawą taneczną. Drugi dzień szkolenia dostarczył natomiast uczestnikom informacji na temat:

 • róż i nowości ogrodniczych roku 2018 – poprowadził Grzegorz Karaś PHU Ogrodnik
 • zakres działań instruktorów ogrodowych, w tym organizacja szkoleń fachowych
  w ROD dla działkowców oraz obowiązki zarządów ROD wobec instruktorów ogrodowych poprowadziła Wiceprezes OZ PZD Teresa Strzelec
 • wykład na temat ekologicznej ochrony roślin poprowadziła mgr Elżbieta Bień
  z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie

Drugiego dnia szkolenia wykładowcy wśród uczestników przeprowadzili konkursy sprawdzające wiedzę. Osoby, które jako pierwsze udzielały poprawnej odpowiedzi wygrywały nagrody: domki dla owadów oraz sadzonki roślin.

Na zakończenie szkolenia uczestnicy szkolenia otrzymali upominki, w tym kalendarze biodynamiczne na rok 2019, nasiona oraz cebulki. Wszystkim życzymy wielu sukcesów w społecznej pracy na rzecz udoskonalania i upiększania ogrodów działkowych!

Ewa Majewska
Instruktor ds. ogrodniczych
PZD Okręg Opolski