Szkolenie prezesów ROD – 25 września 2015 r.

CAM00556

W dniu 25 września 2015 r. w siedzibie Okręgu Opolskiego Polskiego Związku Działkowców w Opolu, odbyło się szkolenie prezesów ROD wybranych po raz pierwszy  na tę funkcję w swoich ogrodach, w trakcie tegorocznej kampanii sprawozdawczo – wyborczej. W szkoleniu zorganizowanym przez Okręg Opolski PZD udział wzięli reprezentanci 34 ogrodów, nie mający doświadczenia w kierowaniu i zarzadzaniu ROD. Swoją wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie z nowo wybranymi prezesami ROD podzielili się Roman Żurkowski – Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej, a jednocześnie Sekretarz Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD, Antoni Falkowski – członek OZ PZD w Opolu oraz wieloletni Prezes ROD „Relaks” w Kędzierzynie – Koźlu oraz Ewa Sławińska – Kolev – Inspektor ds. inwestycyjnych OZ PZD . W trakcie szkolenia omówiono takie zagadnienia jak:

  • ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych,
  • statut PZD,
  • zasady prowadzenia rejestrów ROD,
  • inwestycję w ROD,

Uczestnicy szkolenia zadawali pytania na interesujące ich tematy, a samo szkolenie zakończono długą i merytoryczną dyskusją, co jest najlepszym dowodem na ogromną potrzebę odbycia takiego szkolenia.

CAM00560

Na zakończenia Prezes OZ PZD w Opolu zapewnił prezesów ROD, że Okręg Opolski dołoży wszelkich starań, aby pomagać nowo wybranym zarządom w ich trudnej i niejednokrotnie niewdzięcznej pracy na rzecz dobra wspólnego działkowców w ROD. Podziękował także, za merytoryczną dyskusję, która to będzie kontynuowana w trakcie rozpoczynających się już w październiku posiedzeń powiatowych kolegiów prezesów ROD.