Szkolenie przewodniczących ogrodowych komisji rewizyjnych – Okręgu Opolskiego PZD. 04-05.02.2016 r.

CAM00780W dniach 04 – 05.02.2016 r. w siedzibie Okręgu Opolskiego PZD odbyło się szkolenie przewodniczących ogrodowych komisji rewizyjnych, reprezentujących komisje rewizyjne ze 105 rodzinnych ogrodów dziadkowych Okręgu Opolskiego PZD. Szkolenie otworzył Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Opolu, a jednocześnie Sekretarz Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD – Pan Roman Żurkowski, który powitał uczestników oraz przedstawicieli Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD biorących udział w szkoleniu.

W dalszej kolejności głos zabrał Pan Bartłomiej Kozera – Prezes Okręgu Opolskiego PZD, który
w swoim wystąpieniu zapoznał uczestników szkolenia z ideą „otwartych ogrodów”. Prezes podkreślił, że rolą komisji rewizyjne jest nie tylko kontrola, ale także wsparcie zarządu ROD w jego pracy na rzecz ogrodu i działkowców, dlatego komisje rewizyjne powinny pomagać zarządom ROD w ich pracy.  Jednoczenie  Prezes zwrócił uwagę na potrzebę komputeryzacji rodzinnych ogrodów działkowych.

CAM00781

Następnie głos zabrał Pan Roman Żurkowski, który w swoim wystąpieniu wyczerpująco omówił takie zagadnienia, jak:

 • Problem utrzymania czystości na terenie ROD,
 • Umowy na wywóz śmieci z terenów ROD,
 • Pozwolenia na wycięcie drzewa w ROD,
 • Altany ponadnormatywne i zamieszkiwanie na terenie ogrodu,
 • Tytuły prawne do działki,
 • Umowa przeniesienie praw do działki,
 • Cechy uchwał,
 • Walne zebranie i konferencja delegatów w ROD,
 • Opłaty ogrodowe,
 • Zasady prowadzenia inwestycji i remontów w ROD,
 • Rola z zadania ogrodowych komisji rewizyjnych,
 • Zasady prowadzenie kontroli w ROD
 • Nowy regulamin ROD, itd.

Zagadnienia związanie z prowadzeniem księgowości w ROD przedstawiła Pani Anna Wiśniowska – Główna Księgowa Okręgu Opolskiego PZD w Opolu.  Szkolenie zakończyło się długą i merytoryczna dyskusją na temat funkcjonowania ogrodów działkowych, co jest najlepszym dowodem na potrzebę organizacji tego typu szkoleń.

CAM00789

W trakcie dyskusji uczestnicy szkolenia najwięcej uwagi poświęcili kwestią związanym z opłatami za wywóz śmieci z terenów ROD, jak się okazuje sprawa ta budzi najwięcej kontrowersji w ogrodach działkowych.

Tomasz Ośródka – Okręg Opolski PZD w Opolu.