Szkolenie Społecznej Służby Instruktorskiej w Toruniu

W dniach 5-7 lipca 2019 roku zostało zorganizowane szkolenie dla Krajowych i Okręgowych Instruktorów Społecznej służby Instruktorskiej PZD. Szkolenie to zostało zorganizowane przez Okręg Toruńsko – Włocławski PZD przy współudziale Okręgu Opolskiego w Opolu. 

Zaproszeni instruktorzy z dwóch Okręgów (Opolskiego i Toruńsko – Włocławskiego) przybyli do Torunia w dniu 5 lipca 2019 roku. Prezes Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD Pan Piotr Gadzikowski przywitał przybyłych instruktorów życząc im ciekawego szkolenia i miłego pobytu w Toruniu. Głos zabrała również Pani V-ce Dyrektor Biura Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD – Pani Anna Bołądź, która w swoim wystąpieniu podziękowała instruktorom za zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych obowiązków. W miejscu tym głos zabrała również Pani Teresa Strzelec V-ce Prezes ds. oświaty Okręgu Opolskiego PZD dziękując za zaproszenie w imieniu całej grupy. Przekazała również na ręce Pana Piotra Gadzikowskiego upominek z Okręgu Opolskiego w postaci gadżetów związkowych.

Następnie wszyscy udali się do Muzeum Toruńskiego Piernika w celu jego zwiedzenia oraz wzięcia udziału w warsztatach robienia pierników. Każdy uczestnik szkolenia własnoręcznie przygotował piernik, który został wypieczony i przekazany właścicielowi. Kolejnym punktem szkolenia było zwiedzanie toruńskiej starówki z przewodnikiem. Spacer po malowniczych uliczkach Torunia był bardzo interesujący. Pani przewodnik z dużym zaangażowaniem oprowadzała grupę po zabytkach miasta i ciekawie o nich opowiadała.

Kolejny dzień szkolenia zaczął się od wizyty w Toruńskim Ogrodzie Zoobotanicznym. W miejscu tym na instruktorów SSI czekała Pani dr Anita Biskup – Bednarczyk, która najpierw oprowadziła grupę po obiekcie. Odkrywczo opowiadała o roślinach i zwierzętach znajdujących się w Ogrodzie Zoobotanicznym. Odpowiadała zebranym na ciekawe pytania dotyczące zwierząt. Przybyli instruktorzy byli bardzo zainteresowani cyklami życiowymi przebywających tam zwierząt oraz ich potrzebami żywieniowymi. Po zwiedzaniu uczestnicy szkolenia udali się do Sali dydaktycznej, w której Pani dr Anita Biskup – Bednarczyk poprowadziła wykład na temat roślin owadożernych. Wykład był wzbogacony o prezentację multimedialną oraz o prezentację żywych okazów roślin owadożernych.

Po czym wszyscy udali się do Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nad Strumykiem” w Toruniu. W ogrodzie na instruktorów czekał Zarząd ROD na czele z Prezesem ROD Panem Edwardem Lange. Prezes ROD przywitał zebranych, podziękował im za liczne przybycie i przedstawił historię ogrodu wraz z jego sukcesami dotyczącymi udziału ogrodu w konkursach. Następnie odbył się spacer po terenie ogrodu. Zebrani zostali oprowadzeni po terenie, mogli zobaczyć jego zagospodarowanie i bogate wyposażenie. Mili działkowcy, użytkownicy działek w tym ogrodzie, chętnie zapraszali instruktorów na swoje działki, dzielili się doświadczeniami w uprawie działki oraz plonami. Zarząd ROD „Nad Strumykiem” w Toruniu przygotował dla instruktorów SSI poczęstunek w postaci grochówki i ciepłych kiełbasek oraz napojów. Goście i działkowcy z tego ogrodu bawili się wyśmienicie. Spotkanie to dało możliwość podzielenie się doświadczeniem dotyczącym pracy na stanowisku społecznego instruktora. Zebrani mogli wymienić się poglądami i sposobami wykonywania zadań.

Ostatniego dnia szkolenia, instruktorzy autokarami udali się do Gospodarstwa Sadowniczego Pana Marka Rzeźnika w Różankowie w celu prezentacji gatunków i odmian drzew. Właściciel sadu bardzo ciekawie opowiadał o swojej pracy. Dokładnie odpowiadał na zadawane pytania oraz prezentował sprzęt, którego używa do cięcia i formowania drzew.

Kolejnym punktem szkolenia było odwiedzenie Obserwatorium Astronomicznego UMK w Piwnicach. Cała grupa wraz z przewodnikiem udała się na zwiedzanie obiektu. Przewodnik bardzo interesująco opowiadał o tym miejscu. Instruktorzy zadawali wiele pytań, na które dostawali wyczerpujące odpowiedzi.

Na zakończenie szkolenia Pani Blandyna Łubkowska – starszy instruktor ds. ogrodnictwa Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD w imieniu Prezesa Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD podziękowała wszystkim za przybycie i udział w szkoleniu oraz przekazała na ręce Pani Teresy Strzelec – v-ce prezes ds. oświaty Okręgu Opolskiego PZD i Pani Ewy Majewskiej – instruktora ds. ogrodnictwa Okręgu Opolskiego PZD toruńskie pierniki. Udział w szkoleniu został bardzo pozytywnie odebrany. Wszyscy w wyśmienitych humorach wrócili do domów bogatsi o nową wiedzę i doświadczenia. Uczestnicy jednogłośnie wyrazili opinię, że szkolenia takie są bardzo potrzebne i przydatne. Wiedza na nich zdobyta jest szeroko wykorzystywana w pracy społecznego instruktora SSI. 

Przygotowały: Starszy Instruktor ds. ogrodnictwa Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD mgr Blandyna Łubkowska Instruktor ds. ogrodnictwa Okręgu Opolskiego PZD mgr Ewa Majewska