Szkolenie wyjazdowe instruktorów z Opolszczyzny do Samotworu

W dniu 25 kwietnia 2018 r. w Stacji Badawczo – Dydaktycznej Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w miejscowości Samotwór odbyło się szkolenie nt. „Różnorodność drzew i krzewów owocowych –  cięcie, pielęgnacja, modernizacja”. W szkoleniu uczestniczyły 23 osoby – instruktorzy Społecznej Służby Instruktorskiej PZD (wszystkich szczebli), członkowie zarządów ROD niemalże z każdego rejonu Opolszczyzny.

Zajęcia prowadziła dr inż. Ewelina Gudarowska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Celem szkolenia zarówno teoretycznego jaki i praktycznego było przygotowanie instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej PZD oraz członków zarządów ROD do podejmowania działań prowadzących do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie sadownictwa w rodzinnych ogrodach działkowych.

Szkolenie rozpoczęliśmy zwiedzaniem sadu, podczas którego zapoznaliśmy się z gatunkami i odmianami drzew i krzewów owocowych na rosnącymi terenie Stacji.  Dowiedzieliśmy się o prowadzonych badaniach naukowych z zakresu szkółkarstwa – podkładek i odmian gatunków sadowniczych, doświadczeniach dotyczących agrotechniki sadowniczej i formowania koron drzew owocowych, sposobu sadzenia, nawadniania i uprawy gleby w rzędach drzew. Podczas tego blisko 4 godzinnego spaceru instruktorzy zadawali liczne pytania związane z uprawą danej rośliny sadowniczej a także dzielili się chętnie własnymi doświadczeniami. Mieliśmy także możliwość zakupu drzewek owocowych, z czego bardzo chętnie skorzystaliśmy.

Następnym punktem naszego szkolenia był piknik podczas którego siedząc  na kocach i siedziskach, przygotowanych przez Panią dr Ewelinę, w cieniu brzozy jedliśmy wspólnie kanapki i piliśmy wodę. Po krótkim odpoczynku przeszliśmy do ostatniego już punktu naszego wyjazdu szkoleniowego – ostatnia godzina szkolenia upłynęła nam na zajęciach praktycznych z zakresu cięcia drzew.

 

Z pewnością można stwierdzić, że szkolenie pozwoliło na pogłębienie wiedzy z zakresu doboru gatunków i odmian, pielęgnacji roślin, modernizacji części sadowniczej działek.

Uprzejmie dziękujemy Kierownikowi Katedry za udostępnienie sadu
a Pani dr Ewelinie za niesamowicie interesujące zajęcia i podzielnie się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem.
Liczymy na kolejne tak owocne spotkania.

mgr inż. Ewa Majewska
instruktor ds ogrodniczych
OZ PZD w Opolu