Szkolenie wykładowców i kierowników szkoleń oraz okręgowych i krajowych instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej PZD Okręgu Opolskiego – 16.11.2015 r.

W dniu 13 listopada 2015 r. w Opolu odbyło się szkolenie warsztatowe dla wykładowców i kierowników szkoleń prowadzących kursy dla kandydatów i działkowców w ośrodkach szkoleniowych z udziałem okręgowych i krajowych instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej PZD.

CAM00666

Szkolenie prowadzili doświadczeni, dobrze znający specyfikę ogrodnictwa działkowego wykładowcy: dr inż. Ewelina Gudarowska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
i Krzysztof Tekla – Dyrektor Biura OZ PZD w Katowicach. Szkolenie otworzył i przywitał uczestników Prezes OZ PZD – Bartłomiej Kozera.

W trakcie szkolenia mówiono:

  1. Zagadnienia z dziedziny sadownictwa z elementami ekologii:
  • lokalizacja kwatery sadowniczej na działce,
  • podkładki, gatunki i odmiany drzew i krzewów owocowych zalecanych w uprawie na działce,
  • działania ekologiczne na działce,
  • uprawa drzew i krzewów owocowych – ochrona roślin bez chemii – najczęściej spotykane choroby drzew i krzewów owocowych, rozpoznawanie zagrożeń oraz metody zwalczania,
  • znaczenie uprawy ekologicznej dla zdrowia rodziny działkowca.
  1. Zagadnienia prawno – organizacyjne:
  • podstawa prawna działania PZD – ustawa o ROD, statut PZD, regulamin ROD,
  • zagospodarowanie rodzinnego ogrodu działkowego i działek.

Szkolenie przeprowadzono przy użyciu środków audiowizualnych dzięki czemu forma szkolenia była przejrzysta i łatwo odbieralna przez uczestników szkolenia. Obszerna tematyka ogrodnicza z zakresu sadownictwa oraz wiele zmian jakie wynikają z nowej ustawy o ROD, statutu PZD i niedawno uchwalonego regulaminu ROD sprawiły, że szkolenie pomimo, iż trwało dość długo nie wyczerpało wszystkich założonych tematów. Dla uczestników szkolenia przygotowano materiały poglądowe.

CAM00685

W trakcie szkolenia uczestnicy mieli okazję poznać „swoich kolegów po fachu” oraz wymienić poglądy i doświadczenia.W szkoleniu udział wzięło 46 osób – kierowników szkoleń, wykładowców oraz instruktorów SSI.

Ewa Majewska, OZ PZD w Opolu

Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta

 ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO OGÓLNEJ GALERII ZDJĘĆ OZ PZD W OPOLU