Trawnik po zimie! – 24.03.2021


W wiosennych przygotowaniach ogrodu do sezonu zawsze należy znaleźć odrobinę czasu
na pielęgnację trawnika szczególnie, gdy zauważymy, że po zimie stracił on swoją świeżość
czy uległ uszkodzeniom.

Krok I

Murawę starannie grabimy metodą na krzyż oraz niwelujemy kopce kreta. Usuwamy stare zbutwiałe liście i  zeschniętą trawę ponieważ dostęp powietrza zmniejsza ryzyko rozwoju chorób grzybowych. Do grabienia murawy najlepiej nadają się grabie wachlarzowe.

Krok II

Wałowanie, wertykulacja i aeracja

Wałowanie wykonuje się w przypadku oderwania fragmentów darni od podłoża, czego przyczyną jest wielokrotne zamarzanie i rozmarzanie wody pod powierzchnią ziemi. Poprzez wałowanie dociskamy darń do podłoża i wyrównujemy powierzchnię trawnika.  Wałowanie korzystne jest przy glebach lekkich natomiast pochopnie wykonany zabieg na glebach ciężkich i zbitych jeszcze bardziej ubije glebę.

Wertykulacja to pionowe nacinanie darni, które ma na celu rozluźnienie, odmłodzenie 
i zagęszczenie trawnika. Wspomaga także usuwanie mchu. Wertykulację wykonujemy
na trawnikach co najmniej 2 letnich dobrze ukorzenionych, a rezygnujemy z niej, jeżeli konieczne było wałowanie poodrywanej darni.

Aeracja to nakłuwanie darni kolcami, w celu napowietrzenia korzeni traw. Do aeracji trawników do 3 roku od założenia używamy aeratorów o kolcach długości 3,5 cm, przy starszych trawnikach, których korzenie sięgają głębiej 6-10 cm. Przy glebach ciężkich
i zbitych po zabiegu aeracji watro przeprowadzić piaskowanie trawnika w celu rozluźnienia podłoża pod trawnikiem. Piaskowanie polega na posypywaniu powierzchni murawy ok. 5 mm warstwą piasku. Piaskowania nie wykonujemy na trawnikach rosnących na glebach lekkich.

Krok III

Wapnowanie i nawożenie

Wapnowanie zaczynamy od pomiaru pH gleby miernikiem elektronicznym (dostępny
prawie w każdym sklepie ogrodniczym). Wbijamy sondę miernika w ziemię a wynik otrzymujemy po 30 sekundach. Trawniki najlepiej rosną na glebach o odczynie od lekko kwaśnych do obojętnych (pH 5,5-7,0). Wapnujemy (podnosimy pH gleby) wyłącznie gdy otrzymamy wynik niższy niż 5,5 a na trawniku występuje mech. W ogrodach działkowych
do wapnowania trawnika użyć możemy Dolomitu, który dodatkowo wzbogaci ziemię
w magnez. Wapnowanie wykonujemy zanim trawa rozpocznie wzrost lub na jesień. Zabieg można połączyć razem z piaskowaniem.

Nawożenie przeprowadzamy, gdy widać pierwsze symptomy wzrostu trawy (2 tygodnie
po wapnowaniu o ile było stosowane). Do wzrostu potrzebny jest azot a więc najlepiej zastosować saletrę amonową w ilości 1,2-1,8 kg/100 m2 trawnika. Nawóz musi być równomiernie  rozsypany na powierzchni trawnika jeżeli chcemy żeby trawa równomiernie rosła i miała jednolite wybarwienie. Poza nawożeniem azotowym, korzystnym będzie użycie nawozu potasowego (sól potasowa 60% 1 kg/100m2) oraz nawozu fosforowego, jeżeli
nie wykonaliśmy tego jesienią. W ofercie sklepów ogrodniczych znajdziemy także granulowane nawozy wieloskładnikowe do trawnika np. wypierające chwasty lub
do trawników z mchem, które należy kilkukrotnie użyć w trakcie sezonu lub nawozy
o spowolnionym działaniu jak np. Substral, który stosuje się tylko raz w sezonie.

Poza nawożeniem mineralnym trawnik po zimie warto wzbogacić w substancję organiczną. W tym celu wykorzystać można skoszoną trawę przy pomocy kosiarki z funkcją mulczowania lub kompost.

Krok IV

Pierwsze koszenie trawnika po zimie wykonujemy, gdy źdźbła dorosną powyżej 6 cm.
W sprzyjających warunkach może być już konieczne w marcu. W przypadku kiedy trawa bardzo szybko rozpocznie wzrost dobrze jest przestawić kolejność i pierwsze nawożenie wykonać po pierwszym koszeniu.

Zanim przystąpimy do koszenia warto sprawdzić stan techniczny kosiarki. Noże powinny być zawsze naostrzone, stępione tylko ją szarpią.

Krok V

Dosiew trawy po zimie stosuje się gównie przy ubytkach nas większej powierzchni (mocno uszkodzone fragmenty, łyse place uschniętej trawy, dziury ogołocone z darni). 

  • spulchniamy glebę
  • wysiewamy mieszankę trawy (tą samą lub podobną), na rynku dostępne są trawy samozagęszczające, które charakteryzują się większą mrozoodpornością i szybszymi wschodami
  • nasiona przykrywamy cienką warstwą gleby lub piasku
  • podlewamy
  • fragmenty dosiane kosimy, gdy osiągną 10 cm i więcej

Małe ubytki najlepiej pokryć umieszczając płat darni z innego miejsca np. z obrzeży ukrytych pod krzewami.

  • w uszkodzonym fragmencie wykopujemy zagłębienie
  • w tym miejscu umieszczamy pobrany płat darni
  • płat dociskamy dłonią lub grabiami
  • podlewamy regularnie
  • początkowo strzyżemy nożyczkami

Ewa Majewska

St. Instruktor ds. Ogrodnictwa

OZ PZD w Opolu