Uchwała OZ PZD w Opolu ws. jubileuszu 120 – lecia istnienia ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich.

            Okręgowy Zarząd Opolski Polskiego Związku Działkowców w Opolu na posiedzeniu w dniu 03.03.2017 r. podjął Uchwałę Nr 7/VIII/2017 w sprawie programu obchodów Jubileuszu 120 – lecia istnienia ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich, organizowanych przez Okręg Opolski Polskiego Związku Działkowców w Opolu.

          W ramach obchodów przypadającego w tym roku jubileuszu w lipcu br. odbędzie się uroczyste posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Opolu, na które zaproszeni zostaną zasłużeni działacze, działkowcy i przedstawiciele samorządu z Marszałkiem Andrzejem Bułą na czele.

        Jubileusz 120 -lecia idei ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich zostanie także uczczony w ramach Okręgowego Dnia Działkowca, który odbędzie się 9 września 2017 r. w Kędzierzynie – Koźlu pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego oraz Prezydent Miasta Kędzierzyn – Koźle, na który już dziś serdecznie zapraszamy.

         W związku z przypadającym jubileuszem Okręgowy Zarząd PZD w Opolu zwraca się z apelem do wszystkich zarządów rodzinnych ogrodów działkowych zlokalizowanych na terenie Województwa Opolskiego o organizowanie w bieżącym roku uroczystości dni działkowca oraz innych imprez promujących ogrodnictwo działkowe.  Prosimy także o przedstawienie informacji o przypadającym jubileuszu w trakcie walnych zebrań i konferencji sprawozdawczych odbywających się obecnie w naszych ogrodach.

Jubileusz 120 lecia