Uczniowie z ZSZ NR 4 w Opolu na Działkowcu Opolskim

W ramach zawartego porozumienia pomiędzy Fundacją PRO FUTURO z Opola a Polskim Związkiem Działkowców – Okręgowym Zarządem w Opolu w dniu 25 października 2021 r. (poniedziałek) odbyła się pierwsza akcja Ekolokalnie na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Działkowiec Opolski” w Opolu. Młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu klasy pierwszej o kierunku Technik Eksplantacji Portów i Terminali oraz Technik Technologii Żywienia podjęła się zadania uprzątnięcia terenów spacerowych ROD z liści i pozostawionych odpadów na okres zimowy.

Przy wsparciu Fundacji Pro Futuro – pomysłodawcy akcji, która zabezpieczyła worki i rękawice ochronne, młodzieży, która wykazała się ogromnym zaangażowaniem i troską o środowisko oraz zarządu ROD, który zgromadził sprzęt ogrodniczy – grabie, taczki, traktorek z przyczepą udało się oczyścić ogród z odpadłych liści, a także pozbierać beztrosko rzucane śmieci przez przechodniów. ROD “Działkowiec Opolski” jest położony na pieszym szlaku komunikacyjnym pomiędzy centrum miasta a osiedlem mieszkaniowym Armii Krajowej, jest ogrodem o charakterze otwartym.

Dziękujemy cudownej młodzieży z i fundacji Pro Futuro – bez was by się to nie udało!

Zadanie sfinansowano ze środków pozyskanych przez Fundację Pro Futuro oraz środków własnych ROD “Działkowiec Opolski” w Opolu.

Ewa Majewska
St. Instruktor ds ogrodnictwa
OZ PZD w Opolu