VI posiedzenie Okręgowego Zarządu Opolskiego PZD w Opolu – 31.08.2016 r.

 

     W dniu 31 sierpnia 2016 r. w siedzibie Okręgu Opolskiego Polskiego Związku Działkowców odbyło się VI posiedzenie Okręgowego Zarządu Opolskiego PZD, którego głównym tematem było podsumowanie i ocena Powszechnego Przeglądu Zagospodarowania Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Działek – Okręgu Opolskiego PZD w Opolu.

20160831_095939
Po przywitaniu członków OZ oraz przybyłych gości Bartłomiej Kozera – Prezes Okręgu Opolskiego PZD w Opolu poprosił o zabranie głosu Pana Aleksandra Pawełczaka – przedstawiciela Krajowej Rady PZD w Warszawie, który w trakcie swojego wystąpienia omówił aktualną sytuację w PZD. Przedstawiciel KR PZD skupił się przede wszystkim na takich problemach jak: nieprzychylne działkowcom stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie altan działkowych zlokalizowanych na terenach tych ROD, które nie są ujęte w miejscowych planach zagospodarowanie przestrzennego oraz kwestia opłaty audiowizualnej w kontekście dostaw energii elektrycznej na potrzeby rodzinnych ogrodów działkowych, a także zaprosił wszystkich zebranych w imieniu Pana Eugeniusza Kondrackiego – Prezesa KR PZD do udziału w uroczystościach Krajowych Dni Działkowca połączonych z obchodami 35 – lecia PZD, które odbędą się w dniach 02-03 września br. w Zabrzu.

20160831_100322
W dalszej kolejności Pani Ewa Majewska – Instruktor ds. ogrodniczych Okręgu Opolskiego PZD szczegółowo omówiła raport Powszechnego Przeglądu Zagospodarowania ROD i Działek – Okręgu Opolskiego PZD. Wystąpienie podzielone było na dwie części. W pierwszej prelegentka zaprezentowała stan ROD – ów, a w drugiej stan działek. Wystąpienie spotkało się z żywym przyjęciem członków zarządu.

20160831_101048
Następnie głos zabrał Tadeusz Mojsiejew – radca prawny Okręgu Opolskiego PZD, który omówił najczęściej występujące problemy prawne dotyczące opolskich ROD.

20160831_112956
Na zakończenie Prezes OZ PZD w Opolu zaprosił zebranych do aktywnego udziału w Okręgowym Dniu Działkowca, który odbędzie się w ROD „Działkowiec Opolski” w Opolu przy ul. Sosnkowskiego w dniu 10 września pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego.

20160831_123417
Kolejne posiedzenie Okręgowego Zarządu Opolskiego PZD planowane jest na miesiąc październik i zostanie poświęcone problemowi pozyskiwania dotacji zewnętrznych przez ROD oraz szkoleniom organizowanym przez Okręg Opolski PZD.

20160831_101239

Tomasz Ośródka – Okręg Opolski PZD.