VII Posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Opolu. 21.10.2016 r.

W dniu 21 października 2016 r. w siedzibie Okręgu Opolskiego Polskiego Związku Działkowców w Opolu odbyło się VII Posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Opolu. Tematyka posiedzenia w głównej mierze dotyczyła problemu szkoleń realizowanych w rodzinnych ogrodach działkowych – Okręgu Opolskiego PZD.

dscn0075

Posiedzenie otworzył Bartłomiej Kozera – Prezes Okręgu Opolskiego PZD, który po przywitaniu gości oddał głos Markowi Pytce – przedstawicielowi Krajowej Rady PZD, który to obszernie omówił aktualną sytuację w Związku. W dalszej kolejności Teresa Strzelec oraz Bartłomiej Kozera przedstawili referaty (ściągnij tutaj) podsumowujące dotychczasowe funkcjonowanie rejonowych ośrodków szkoleniowych – Okręgu Opolskiego PZD oraz nakreślające kierunki dalszego rozwoju funkcjonującego systemu szkoleń. W trakcie posiedzenia najbardziej zasłużeni dla Związku działacze z terenu Opolszczyzny otrzymali z rąk prezesa OZ oraz przedstawiciela Krajowej Rady pamiątkowe dyplomy z okazji 35 – lecia istnienia PZD.

dscn0087

Posiedzenie zakończyła się długa i merytoryczną dyskusją w trakcie której członkowie Okręgowego Zarządu PZD w Opolu wymienili swoje doświadczania i refleksje dotyczące szkolenia działkowców oraz kandydatów na działkowców. W trakcie dyskusji ustalono, iż szkolenia realizowanie przez Okręg Opolski PZD w Opolu muszą skupiać się nie tyko na działce, ale także na działkowcu. Działkowiec musi być świadomy  do czego służy działka i jaki jest jej potencjał. Właściwa, pozytywna motywacja nowego działkowca jest fundamentem zadbanej działki i ogrodu. Temat funkcjonowania systemy szkoleń na terenie działania Okręgowego Zarządu PZD w Opolu będzie podejmowany przez Okręgowy Zarząd PZD także w 2017 r. Członkowie Okręgowego Zarządu podjęli także Stanowisko w sprawie wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich podważającego niektóre zapisy Statutu PZD (treść tutaj).

dscn0111

Tomasz Ośródka- Okręg Opolski PZD w Opolu