Wykonuję oprysk drzew ! – 12.04.2021

Wiosenne opryski drzew owocowych są ważnym elementem pielęgnacji roślin sadowniczych. Ich zaniechanie może powodować pogorszenie jakości owoców i rozprzestrzenianie chorób i szkodników na sąsiednie drzewa, a w krytycznych sytuacjach doprowadzić nawet do zamierania drzew.  

Zgodnie z § 56 Regulaminem ROD działkowiec zobowiązany jest do zwalczania na użytkowanej działce chorób i szkodników roślin oraz chwastów. W tym celu może stosować preparaty chemiczne ale tylko te dopuszczone do obrotu (www.gov.pl – wyszukiwarka środków ochrony roślin). Zabieg taki może być możliwy tylko w przypadku, gdy:

  • jesteśmy w  stanie zapewnić bezpieczeństwo ludzi i upraw ogrodniczych zarówno na własnej działce jak i działkach sąsiednich,
  • przed zabiegiem poinformujemy sąsiadów o zamiarze wykonana prysku podając nazwę preparatu, okres karencji i datę przeprowadzenia zabiegu. 

Zamierzając wykonać oprysk środkiem ochrony roślin należy pamiętać, że zabiegi takie wykonujemy najlepiej w porze wieczornej wyłącznie w bezwietrzne, ciepłe i pochmurne ale bezdeszczowe dni. Oprysk wykonany w słoneczny dzień może spowodować poparzenie pędów roślin, zaś w przypadku wystąpienia deszczu zaraz po oprysku, środek ochronny może zostać zmyty i zabieg trzeba będzie powtórzyć. Ważna jest też temperatura powietrza. Informacje o zakresie temperatur, w jakich można stosować dany preparat ochronny, znajdziemy na załączonej do niego etykiecie. I tak np. popularne preparaty do wiosennych oprysków drzew owocowych Miedzian 50 WP oraz Syllit 65 WP stosuje się, gdy temperatura powietrza jest powyżej 6°C – niższa temperatura zmniejszy skuteczność preparatu.

Zwykle preparatem pokrywamy drzewa od nasady pnia aż po ostatnie pędy korony w taki sposób, aby wszystkie pędy i gałęzie pryskanego drzewa zostały dokładnie pokryte cieczą użytkową. W niektórych przypadkach, jak np. podczas oprysku preparatami olejowymi przeciwko szkodnikom, należy pryskać drzewka tak obficie aby ciecz wręcz skapywała z gałązek i pędów. Inaczej postępujemy w przypadku oprysków miedzianem, które należy wykonywać punktowo, np. tylko na gałązki na których rozwijają się pąki i nie pozwalać aby oprysk skapywał.

Planując oprysk środkiem ochrony roślin należy pamiętać, że nie da się wyznaczyć dokładnej, stałej kalendarzowej daty poszczególnych oprysków, gdyż co roku termin może się różnić w zależności od wpływu pogody na tempo wegetacji roślin. Aby określić kiedy pryskać drzewa owocowe, posługujemy się:

  • własną obserwacją fazy rozwoju rośliny,
  • terminarzem oprysków,
  • informacjami umieszczonymi na etykiecie danego środka ochrony.

Ewa Majewska
St. Instruktor ds. Ogrodnictwa
OZ PZD w Opolu