Wytyczne OZ w/s Programu Rozwoju Społecznego ROD 2016-2019

W dniu 8 kwietnia 2016 r. Prezydium OZ PZD w Opolu przyjęło wytyczne w/s “Otwartego Programu Rozwoju Społecznego Rodzinnych Ogrodów Działkowych” na lata 2016-2019.
Stanowią one zbiór propozycji działań, które w rękach zarządów ROD mogą stać się zalążkiem wielu inicjatyw zmierzających do rozwoju, unowocześniania i przystosowania się rodzinnych ogrodów działkowych do funkcji, jakie mogą pełnić na rzecz lokalnego środowiska.

WYTYCZNE w/s wdrożenia i realizacji Programu (pobierz)