Wzór uchwały zarządu ROD w sprawie zawarcia umowy dzierżawy działkowej ze współmałżonkiem działkowca – 10.01.2018

W zakładce WZORY DOKUMENTÓW DLA DZIAŁKOWCÓW I ZARZĄDÓW  zamieściliśmy wzór uchwały zarządu ROD w sprawie zawarcia umowy dzierżawy działkowej ze współmałżonkiem działkowca. Dokument ten może być przydatny wówczas, gdy zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych do zarządu ROD wpłynie wniosek o  ustanowienie prawa do działki wspólnie z małżonkiem.