Wzory druków do sprawozdań i preliminarzy ROD – 03.12.2015 r.

  • Wzory druków do sprawozdań i preliminarzy ROD – ściągnij tutaj.
  • Wytyczne w sprawie opracowania preliminarzy finansowych rodzinnych ogrodów działkowych PZD na 2016 r. – ściągnij tutaj.
  • Wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych rodzinnych ogrodów działkowych za 2015 r. – ściągnij tutaj.