Zakaz urządzania grilli w czasie epidemii !

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Opolu przypomina, że zgodnie z § 7 ust. 4 Uchwały nr 71/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z ogłoszonym na obszarze Polski stanie epidemii surowo zabronione jest urządzanie na terenie działek rodzinnych jakichkolwiek imprez i spotkań towarzyskich do czasu ustania epidemii.

Zarządy ROD (jak również wszystkie osoby postronne będące świadkami takiego postępowania) w przypadku stwierdzenia łamana zakazu na terenie ogrodu winny natychmiast zgłaszać zaistniały fakt odpowiednim służbą porządkowy( m.in. Policji oraz straży miejskiej)

Na działkowców oraz inne osoby łamiące powyższy zakaz  nakładanie będą surowe kary łącznie z dyscyplinarnym wypowiedzeniem umowy dzierżawy działkowej.   

Okręgowy Zarząd PZD w Opolu apeluje do wszystkich działkowców i innych osób korzystających z działek o zachowanie rozsądku i dyscypliny w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Epidemia koronawirusa jest sprawą nas wszystkich. Od naszej odpowiedzialności zależy los nasz i naszych bliskich.  

Bądźmy odpowiedzialni !!!