Zakończono szkolenie aktywu PZD w Okręgu Opolskim w roku 2020

W dniach od 11 do 19 lutego 2020 roku przeprowadzono w Okręgu Opolskim szkolenia aktywu PZD. Zakresem szkoleń objęto prezesów lub ich zastępców, sekretarzy i skarbników zarządów ROD, a także przewodniczących komisji rewizyjnych szczebla ogrodowego i księgowych.  Szkolenia rozpoczynały się o godzinie 9.00 i trwały do 14.30. A po godzinnej przerwie rozpoczynało się szkolenia księgowych.

Szkolenia miały charakter rejonowy i przeprowadzono je w sześciu miastach, mianowicie, Opolu (11. 02), Brzegu (12.02), Kędzierzynie – Koźlu (13.02), Kluczborku (14.02), Krapkowicach (17.02) i Nysie( 19.02). Na treść szkoleń złożyło się sześć programów PZD: Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnej rodziny, Otwarty program oświatowy, Otwarty program bezpieczeństwa w ROD, Program budowy siedzib dla zarządów ROD, Otwarty program rozwoju ROD., Program unowocześniania infrastruktury ROD – ROD XXI wieku. Tę część przeprowadził prezes Okręgu Bartłomiej Kozera oraz Amelia Ruszel – inspektor terenowo – prawny.

 Przedyskutowano węzłowe kwestie dotyczące prawa w PZD, m. in. zawieranie i wypowiadanie umów dzierżawy działki, dokumentowanie posiedzenia zarządu ROD, podział pracy obowiązków w biurze ROD czy RODO w ROD. Jeśli część dotycząca programów miała charakter wykładowy, to następne elementy szkolenia przeprowadzono na sposób kolokwialny.  Szczególnie dokładnie przeanalizowano wytyczne KR PZD na walne zabrania sprawozdawcze. Omówiono wzory dokumentów, kwestie dotyczące przegotowania zebrania, przygotowania sprawozdań, uchwał i zawiadomień. Omówiono błędy jakie zdarzały się w dokumentowaniu poprzedniego walnego zebrania. Na liczne pytania odpowiadali Roman Żurkowski – przewodniczący OKR oraz Tomasz Ośródka – inspektor organizacyjno – prawny.

Odrębnie na szkoleniach potraktowani zostali skarbnicy i przewodniczący komisji rewizyjnych. Dla nich przygotowano dodatkowe informacje. Do pierwszych mówiła Anna Wiśniowska – główna księgowa Okręgu a do drugich Roman Żurkowski. Im przybliżone zostały Wytyczne i Tezy KKR PZD.

Członem spinającym tę część szkolenia były informacje o sposobie realizacji inwestycji w ROD – uchwały inwestycyjne, kwestie dotyczące pozyskiwania środków na realizację inwestycji i remontów i prowadzenie inwestycji, rozliczanie.  Kwestie te prezentowała Ewa Sławińska.  

W sumie w szkoleniach wzięło udział 277 funkcyjnych członków zarządu, co daje średnią blisko 70%. Zaniża ją mała aktywność przewodniczących komisji rewizyjnych  – tylko 50%.

W sumie przeprowadzone szkolenia ocenić należy bardzo wysoko. Wszędzie była żywa dyskusja, wszędzie wzbudziło ono zainteresowanie i wydaje się, że takie szkolenie jest bardziej efektywne od narad wszystkich prezesów.

Jeśli idzie o szkolenie księgowych, to na 71 zaproszeń ( 33 ogrody są w OFK) zareagowało  48 księgowych, czyli blisko 68%, co wydaje się wynikiem zadawalającym. . Szkolenie to trwało od 15.30 do 18.00. Prowadziła je Anna Wiśniowska