Zawieszenie konkursów 2020

Okręgowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia br. w związku zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez Koronawirus COVID-19 podjął uchwałę o zawieszeniu konkursów okręgowych: „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2020” i „Wzorowa Działka Roku 2020” oraz “Ogródek warzywny moich marzeń”. Zawieszenie  konkursów obowiązywać będzie do czasu podjęcia uchwał o  przeprowadzeniu bądź odwołaniu konkursów.

Decyzja Okręgowego Zarządu PZD podyktowana jest tym, iż w związku z wprowadzonymi przez władzę publiczną obostrzeniami w związku z epidemią Koronawirasa – Covid 19, przypadające w okresie wiosennym prowadzenie konkursów krajowych stało się technicznie niemożliwePowołana komisja konkursowa nie ma żadnych możliwości wykonywania swoich obowiązków, w tym w szczególności przeprowadzania lustracji działek zgłoszonych w konkursie okręgowym.