Zdobywanie sprawności harcerskich w ROD “Kolejarz” w Kędzierzynie – Koźlu

W jesienne piątkowe popołudnie (28.09.) 16 Grunwaldzka Drużyna Harcerska im. Jana Jaworowskiego ps. “Maryśka” wyruszyła na zbiórkę na ROD “Kolejarz” w celu poznania pobliskiej flory, a tym samym rozpoczęcie zdobywania sprawności ,,przyrodnik”. Zbiórka była bardzo ciekawa, ale i trudna, harcerze odkrywali nowsze okazy i musieli opisać je z dużą dokładnością, muszą bowiem wiedzieć jak wyglądają poszczególne rośliny, drzewa.

Po sprawdzianie wiedzy, odbyło się ognisko z uroczystym odczytaniem rozkazu. Zostały również przyznane stopnie: wywiadowca i tropiciel.

Drużynowy przewodnik Szymon Ruczka rozpoczął pracę nad nową kadr drużyny składając się z nowych przybocznych, zastępowych i proporcowego. Tak oto rozpoczyna się nowa karta w pracy drużyny. Liczymy, że harcerze wyrosną na przykładnych obywateli i będą z  dumą mówili, iż wywodzą się z VII Szczepu Harcerskiego “Zośka”.

Jarosław Synyszyn