Zimowe lustracje drzew owocowych

Decydujący wpływ na liczebność populacji agrofagów każdego roku mają warunki meteorologiczne zimą i wczesną wiosną. Dlatego też warto zwrócić uwagę na uprawy wieloletnie i odszukać zimujące stadia rozwojowe niektórych szkodników np. drzew owocowych. Warto wiedzieć jak one wyglądają, gdzie i jak zimują oraz co można zrobić, aby ich liczebność pomniejszyć (jeżeli zachodzi taka konieczność). Wiedza taka może być bardzo użyteczna gdyż, zabiegi wykonane przed ruszeniem wegetacji, stwarzają mniejsze zagrożenie dla środowiska i ograniczają potencjał początkowy agrofagów.

Zimowa lustracja drzew owocowych (pobierz)